καθαιρήσει

καθαιρήσει
καθαιρέω
take down
aor subj act 3rd sg (epic)
καθαιρέω
take down
fut ind mid 2nd sg
καθαιρέω
take down
fut ind act 3rd sg
καθαιρέω
take down
aor subj act 3rd sg (epic prose)
καθαιρέω
take down
fut ind mid 2nd sg
καθαιρέω
take down
fut ind act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”